Bel Kalça Oranı Hesaplama

Bel Çevresi (cm)
Kalça Çevresi (cm)
Hesapla

Bel kalça oranı nedir?

Bel kalça oranı belimizin çevresinin kalçamızın çevresine oranıdır. Bu değer bilimsel çalışmalar sonucunda ölçülerek bireylerin gelecekte karşılaşabilecekleri olası sağlık sorunlarının risk düzeyi kolaylıkla belirlenebilmektedir. Yapılan araştırmalar fazla kiloların vücudun hangi bölgesinde toplandığının önemli olduğunu gösteriyor. Bel-Kalça oranı da fazla kilolarımızın vücudumuzun hangi bölgesinde toplandığını gösterdiği için hastalık riskleri açısından önemli kabul ediliyor.

Bel kalça oranımızın ölçülmesi neden önemlidir?

Eğer bel çevresinde fazla yağ taşıyorsanız önemlidir. Çünkü yapılan araştırmalar karın bölgesi (iç organ) yağlanmasının kalçaları ve baldırlarından daha fazla olan kişilerin yağlarını kalçaları ve baldırlarında taşıyanlara kıyasla daha fazla sağlık sorunu geliştirme olasılığı olduğunu göstermektedir. Uzmanlar düzenli olarak bu oranın ölçüm yapılarak takip edilmesini tavsiye etmektedirler.

Bir kişinin bel çevresinin kalça çevresine olan oranı (Waist-Hip Ratio) WHR, bel ve kalça ölçümlerindeki farklılıklar arasındaki ilişkiye bakar. Çoğu insan vücut yağını orta (elma) veya kalça (armut) olmak üzere genellikle “elma” ve “armut” şekilleri olarak adlandırılan iki farklı şekilde depolar. Çoğu insan için, vücudun orta kısımlarında fazla ağırlık taşımak, sağlık risklerini kalçalarına veya uyluklarına fazla ağırlık taşımaktan daha fazla artırır. Bununla birlikte, genel obezite, vücut yağ depolama yerlerinden veya WHR’den hala daha büyük risk altındadır. Bir WHR ≥ 1.0, kalp hastalığı ve aşırı kilo ile bağlantılı diğer rahatsızlık riskleri ile tehlike bölgesindedir. Erkekler için 0,90 veya daha düşük bir oran güvenli kabul edilir ve kadınlar için 0,80 veya daha az.

Belimizin kalçamıza oranı nasıl hesaplanır?

Belin en ince yerinden alınan ölçünün kalçanın en geniş yerinden alınan ölçüye bölünmesi ile hesaplanır.

Kadınlarda ideal bel-kalça oranı nedir?

Kadın sağlığı için en güvenli aralık 0,8 ve altıdır. Araştırmalar sonucunda 0,7 oranı olan kadınların erkekler tarafından daha çekici bulunduğu tespit edilmiştir.

Erkeklerde ideal olan bel kalça oranı nedir?

Erkek sağlığı için en güvenli bölge 0,90 veya 0,95’in altıdır.

Kadınlarda oranlar nasıl değerlendirilir?
Kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalığı, kanser, hipertansiyon, Alzheimer gibi kronik hastalıklara yakalanma riski kadın ve erkek kişiler açısından farklılık göstermektedir. Aşağıdaki tablodan riskleri ayrı ayrı görebilirsiniz.

Risk DüzeyiKadınlar İçin Erkekler İçin
Düşük riskli0,80 ve aşağısı0,95 ve aşağısı
Orta düzeyde riskli0,81 – 0,840,96 – 1,0
Yüksek düzeyde riskli0,85 ve üzeri1,00 üzeri
Bel-kalça oranına göre kronik hastalıklara yakalanma risk düzeyi tablosu

Bel kalınlaşması sağlımızı nasıl etkiler?

Bel çevresinin genişlemesine neden olan asıl sorun karın bölgesinin yani karında biriken yağların yağlanmasıdır. Bu yağlar pratikte karın içi yağ olarak tanımlanır. Bu tip yağ birikimi çok önemli sağlık risklerini de beraberinde getirmektedir.

Bahsedilen şekilde karın genişlemesi veya bel/kalça oranı artışı birtakım sağlık risklerini de beraberinde getirir. Kalça-bel oranı daha yüksek olan kişilerin kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon ve diyabet olma olasılığı daha yüksektir. Yapılan araştırmalar bu kişilerin Alzheimer ve bazı kanser türlerinin görülme olasılığının daha yüksek olduğuna işaret etmektedir.

İçorgan yağlanması (yani be bölgesi kalınlaşması) nedeniyle obez olan orta yaşlı erkeklerde bulunan ve koroner kalp hastalığı için geleneksel olmayan üçlü belirteçler (hiperinsülinemi, yüksek apolipoprotein B konsantrasyonu ve küçük LDL partikülleri) koroner kalp hastalığı riskini 20 kat artırdığı araştırmalarda belirtilmiştir. Ki bu oldukça ciddi bir durumdur.

Bel çevre ölçümü nasıl yapılır?

Genellikle göbek seviyesinin hemen üstünde yer alan belin en ince yerinden ölçüm yapılmalıdır? Burası kaburgalarımızın en sonuncusunun orta noktası ile kalçaların üst kenarı arsında yer alıyor da diyebiliriz. Ölçüm yaparken mezura kullanılmalı, beli sıkmadan rahatça ölçüm alınmalıdır.

Ölçümü bir sağlık personeli yapacaksa şu şekilde ölçüm alınmalıdır; bel çevresinin ölçüldüğü seviyeyi belirlemek için önce kemikli bir yer işareti bulunur ve işaretlenir. Kişi ayağa kalkar ve ileumu bulmak için üst kalça kemiği palpe edilir. Sağ ileumun en üst lateral sınırının hemen üzerinde yatay bir işaret çizilir ve ardından orta aksiller çizgi üzerinde dikey bir işaret ile çaprazlanır. Ölçüm bandı daha sonra sağ taraftaki işaret seviyesinde gövdenin etrafına yerleştirilir ve her tarafta yatay bir düzlemde olduğundan emin olunur. Bant daha sonra cildi ve alttaki deri altı dokuları sıkıştırmadan hafifçe sıkılır. Ölçü santimetre cinsinden kaydedilir.

Kalça çevre ölçümü nasıl yapılır?

Kalçanın en geniş yerinden ölçüm yapılmalıdır. Ölçü alınırken metal metre yerine bir mezura kullanılmalı, bel sıkılmadan rahatça ölçüm yapılmalıdır?

Dikkat edilmesi gereken konular

Burada önemli bir husus uzun süreli takiplerde kalça bölgesinin de yağlanma miktarının artması ile bel/kalça oranının sabit kalmasına rağmen çok fazla artmış iç organ yağlanması nedeniyle sağlık açısından risk artmaktadır. Bu nedenle böyle bir durumda bel çevresi ile boy kilo endeksinin ölçülmesi iç organ yağlarının gösterilmesi açısından kalça-bel oranına kıyasla daha güvenilir hale gelmektedir. Yapılan araştırmalar buna açıkça işaret etmektedir.

İdeal kilonuzu hesaplamak isterseniz buraya tıklayın.

Vücut kitle indeksinizi veya boy kilo endeksinizi hesaplayarak zayıf yada obez olup olmadığınızı görmek için buraya tıklayın.

Tüm ülkeler için cinsiyete göre ortalama boy uzunluklarını görmek için buraya ve yine tüm ülkeler için cinsiyete göre kilo ortalaması nedir görmek için buraya tıklayın.

Günlük aktiviteleriniz ve hedef kilonuza bağlı olarak ihtiyacınız olan kalori miktarını hesaplamak için buraya tıklayın.

Adet takvimini görmek yada yumurtlama zamanınızı hesaplamak için buraya veya vücut ısısı yöntemini öğrenmek için ise buraya tıklayın.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir