Gebelik Haftas覺 Hesaplama

Gebelik Haftas覺 Hesaplama

Gebelik kad覺nlar i癟in son derece 繹nemli ve 繹zel bir d繹nemdir. Bu d繹nemde dikkat edilmesi gereken temel fakt繹rlerden birigebelik haftas覺 hesaplamakonusunda hassas olmakt覺r. Gebelik haftas覺 hesaplan覺rken genellikle kad覺nlar taraf覺ndan yap覺lan hatalardan biri gebeliin ay olarak hesaplanmas覺d覺r. Oysa gebeliin ay olarak hesaplanmas覺 yanl覺 olacakt覺r. 襤lk adetin kesildii zamandan sonra gebelik haftas覺 hesaplama s繹z konusu olmal覺d覺r. Yap覺lacak ey gebeliin hafta hafta hesaplanmas覺 olacakt覺r.

Bir ay覺n 4 hafta s羹rmemesi, yakla覺k olarak 4 hafta ve 3 g羹n s羹rmesigebelik haftas覺 hesaplamakonusunda belirleyici olmaktad覺r. Gebelikte ayn覺 zamanda riskli d繹nemlerin belirlenmesi de 繹nemlidir. Baz覺 haftalar gebelikte yaanan sorunlar a癟覺s覺ndan riskli olan d繹nemlerdir. Hamilelik d繹neminin 24. haftas覺nda gebelik ekeri hastal覺覺n覺n kendisini g繹stermesi s繹z konusu olabilmektedir. Bunun yan覺nda gebeliin 28. ve 30. haftas覺ndan sonra hamilelik zehirlenmesi yaanabilmektedir. Gebeliin 11 ve 14. haftalar覺nda ultrasonda bebein ensesinin kal覺nl覺覺 ile ilgili bir sorunun tespit edilmesi de m羹mk羹n olabilmektedir.

Gebelik haftas覺 hesaplamaayn覺 zamanda internetten pek 癟ok farkl覺 ortamda da yap覺labilmektedir. Yapman覺z gereken ey adetinizin sona erdii g羹n羹 ve balad覺覺 g羹n羹 belirtmek olacakt覺r. Buna g繹re tam olarak gebeliinizin hangi haftas覺nda olduunuz hesaplanacak ve size bildirilecektir.

Hamile olan kad覺nlar覺n en 癟ok hatal覺 olduklar覺 ey hamilelii aylarla 繹l癟mek olduu i癟in doktorlar hamilelii haftalara g繹re ay覺rm覺 ve bunun hangi aya tekab羹l ettiine ilikin a癟覺klamalarda bulunmutur. Genellikle 4-5 haftal覺k gebelikler 1 ayl覺k gebelik olarak deerlendirilmektedir. 8 ve 9 hafta bittiinde gebelikte 2 ay覺n da bittii s繹ylenebilir. Gebelikte 12 ve 13 haftan覺n bitmesi gebeliin 4 ay覺n覺n bittii anlam覺na gelmektedir. 16 ve 17 haftan覺n bitmesi hamilelikte 4 ay覺n bittii anlam覺na gelmektedir.Gebelik haftas覺 hesaplamas覺yap覺l覺rken 20 ve 21 haftan覺n tamamlanmas覺 durumunda gebelikte 5 ay覺n bittiinin s繹ylendii bilinmektedir. 24 ve 25 haftan覺n bitimi 6 ay覺n bitimi, 28 ve 29 haftan覺n bitimi ise 7 ay覺n bitmesi anlam覺na gelecektir. Toplam 36 haftan覺n bitmesi 9 ay覺n bitmesi anlam覺na gelmektedir. 40 hafta ise 9 ay 10 g羹n羹 ifade etmektedir.

 

Gebelik Haftas覺

Gebelik kad覺nlar覺n en 繹nemli ve en hassas d繹nemleri aras覺nda nitelendirilmektedir. Bu d繹nemi sal覺kl覺 bir ekilde ge癟irmek ayn覺 zamanda s繹z konusu d繹nemi doru ekilde takip edebilmekle ilikilidir.Gebelik haftas覺konusunda kad覺nlar覺n en 癟ok hata yapt覺klar覺 konu gebeliimin ka癟覺nc覺 ay覺nday覺m? diye sormalar覺d覺r. 羹nk羹 gebeliin hangi ay覺nda olduklar覺 yerine hangi haftas覺nda olduklar覺n覺 merak etmeleri gerekmektedir. Gebelik haftal覺k olarak hesaplanmaktad覺r. Bu hesaptaki yanl覺l覺覺n temel nedeni bir ay覺n her zaman 4 hafta s羹rmemesidir. Baz覺 aylar daha fazla olabilmektedir. Ortalama olarak her ay覺n 4 hafta 3 g羹n olduu s繹ylenebilir. Her hafta bebein geliimi daha farkl覺 olacakt覺r. Dolay覺s覺ylagebelik haftas覺hesaplan覺rken de bu ayr覺nt覺n覺n 羹zerinde durmak gerekecektir.

Gebelik tam olarak 40 haftada tamamlanmaktad覺r. Gebelik haftas覺na g繹re riskli gebelik durumlar覺 da takip edilmektedir. Genellikle pek 癟ok anne aday覺 gebelik d繹nemini sal覺kl覺 bir ekilde ge癟irse de baz覺 problemlerle kar覺laan anneler de bulunmaktad覺r. Genellikle gebelik 繹ncesinde son derece sal覺kl覺 olan bir kad覺n gebelik d繹neminin 24. haftas覺nda gebelik ekeri yani dier ad覺 ile gestasyonel diyabet adl覺 hastal覺kla kar覺laabilmektedir. Ayn覺 zamandagebelik haftas覺d繹nemlerinden 28 ile 30. Haftadan sonra hamilelik zehirlenmesinin de kendini g繹stermesi s繹z konusu olabilmektedir. Bu haftalar i癟inde bebekte geliim problemlerinin ortaya 癟覺kmas覺 da riskler aras覺ndad覺r. Bebekte geliim geriliinden s繹z edilebilmektedir. Hamileliin 11. Ve 14. Haftas覺 aras覺nda ultrasonda bebekte ense kal覺nl覺覺n覺n fazlal覺覺 da tespit edilebilmektedir.

Gebelik haftas覺deerlendirilirken bu haftalar i癟inde yaanabilecek risklerden de haberdar olmak 繹nemlidir. B繹ylelikle daha erken m羹dahale etme ans覺 da artacakt覺r.

zellikle hamileliin alt覺nc覺 haftas覺nda bebeinizin 2.75 ile 3.50 kilo olmas覺 s繹z konusudur. Bunun yan覺nda 475 ve 55 santim aras覺nda olan bir bebeinizin olduunu g繹receksiniz. Bebeinizin kafatas覺 kemiklerinin hen羹z birlemediini anlayacaks覺n覺z. Bu da bebein doum kanal覺ndan kolayl覺kla 癟覺kabilmesini salayacakt覺r.

Gebelik haftas覺 hesaplamalar覺n覺 doru bir ekilde yapmak bebeiniz ile ilgili geliim bilgilerini ve ayn覺 zamanda risk fakt繹rlerini de k覺sa s羹rede anlaman覺za neden olacakt

 

Gebelik Hesaplamas覺

Gebe olmak isteyen kiilerin 羹zerinde hassasiyetle durduklar覺 konulardan birigebelik hesaplamas覺d覺r. S繹z konusu hesaplama son derece k覺sa bir s羹re i癟inde yap覺lmaktad覺r. Genellikle gebeliin s羹resini merak eden kiiler doktorlar覺na ka癟 ayl覺k hamile olduklar覺n覺 sormaktad覺r. Oysa gebelik ayl覺k olarak deil haftal覺k olarak hesaplanmaktad覺r. Genellikle ka癟 ayl覺k gebeyim?, ka癟 aya girdim? gibi sorular sorulmaktad覺r. Ancak hem haftalar hem de aylar aras覺nda uyumsuzluk ve kar覺覺kl覺k s繹z konusudur. Bu da 1 ay覺n tam olarak 4 hafta olmamas覺 ile ilikilidir. 1 ay覺n yakla覺k olarak 4 hafta ve 3 g羹n s羹rd羹羹 bilinmektedir.Gebelik hesaplamas覺nda ay hesab覺 yerine hafta hesab覺 yapmak 繹nemlidir. Gebelik s羹recinin de tam olarak 40 hafta olduu bilinmektedir. Herhangi bir kafa kar覺覺kl覺覺n覺n yaanmamas覺 i癟in doktorlar yakla覺k olarak aylar覺 ve haftalar覺 belirlemitir. 4 ya da 5 haftal覺k gebelikler 1 ayl覺k gebelik olarak adland覺r覺lmaktad覺r. 8 ya da 9 hafta bittiinde gebeliin 2 ayl覺k olduu s繹ylenebilir.

Gebelik haftas覺hesaplamalar覺nda 12 ya da 13 haftan覺n bitiminde gebelikte 3 ay覺n bitmesi s繹z konusudur. 16-17 haftalar aras覺nda 4 ay bitmi olacakt覺r. 20 ya da 21 hafta bittiinde 5. ay, 24-25 hafta bittiinde 6. ay, 28-29. hafta bittiinde 7. ay, 32. ve 33 haftalar bittiinde 8 ay bitmi olacakt覺r. 36. haftan覺n bitmesi 9 ay覺n bitmesi anlam覺na gelmektedir. Bu da son aya girildii anlam覺na gelmektedir. Doumun 9 deil 10 ay s羹rd羹羹 eklinde yorum yap覺lmaktad覺r. Ancak 40. hafta bittiinde yani tam olarak 280 g羹n tamamland覺覺nda 40 hafta bitmi olacakt覺r.

Hangi haftan覺n bittii ve hangi aya girildii gibi konularda kafa kar覺覺kl覺覺 yaayan hamilelerin yapmas覺 gereken ey ay deil hafta hesab覺 yapmak olacakt覺r. Gebeliin toplam 40 haftadan olutuu dikkate al覺nd覺覺nda ve doumlar覺n 癟ounun 38. ve 40. hafta aras覺nda ger癟ekletii d羹羹n羹ld羹羹nde gebelik hesab覺 da gayet doru bir ekilde yap覺lm覺 olacakt覺r. Ayn覺 zamanda g羹n羹 ge癟en gebelerde doumun 41 haftada ger癟eklemesi s繹z konusu olacakt覺r. T羹m bunlar hesaplan覺rken dikkat edilmesi gereken eygebelik hesaplamas覺yap覺l覺rken son adetin balad覺覺 ilk g羹ne g繹re hesab覺n yap覺lmas覺 gerektiidir.

 

Gebelik Testi

Gebe kalmay覺 planlayan pek 癟ok kad覺n k覺sa s羹re i癟inde gebe kal覺p kalmad覺覺n覺 繹renmek istemektedir. Dolay覺s覺yla tam da bu nedenlegebelik testiyapmalar覺 s繹z konusudur. Bedenlerinde olan deiiklikleri fark eden kad覺nlar bu deiikliklerin ger癟ekten hamilelii iaret edip etmediini anlayamayabilir. Genellikle hamile olmadan 繹nce kad覺nlarda g繹r羹len belirtiler aras覺nda ilk s覺rada beklenen adet kanamas覺n覺n gecikmesi yer almaktad覺r. Ayn覺 zamanda kad覺nlar覺n g繹羹slerinde dolgunluk olmas覺 da baka belirtiler aras覺ndad覺r. Meme ucunda koyulaman覺n olmas覺, meme ba覺nda kar覺ncalanma hissinin olumas覺, g繹羹slerde hassasiyet olmas覺 gibi pek 癟ok farkl覺 belirti gebelik belirtileri aras覺nda bulunmaktad覺r. T羹m bunlar覺n yan覺nda karn覺n alt k覺sm覺nda dolgunluun olmas覺 da belirtiler aras覺nda yer almaktad覺r. Kar覺n alt k覺sm覺n覺n imesi ve hassas olmas覺 gibi belirtiler de bulunmaktad覺r. Bulant覺 ve baz覺 durumlarda kusma durumu da gebeliin belirtilerindendir.

Gebelik testiyapt覺rmadan 繹nce v羹cudunuzda yorgunluk, ba d繹nmesi ve uykuya eilim olup olmad覺覺n覺 da kontrol etmeniz gerekecektir. Vajina salg覺lar覺n覺n artmas覺, bel ar覺s覺n覺n olmas覺, kas覺klarda ar覺 olmas覺 ya da s覺k idrara 癟覺kma durumlar覺 hamilelik belirtileri aras覺nda bulunmaktad覺r. Gebelikten sonra v羹cutta gebelik hormonlar覺n覺n salg覺lanmas覺 s繹z konusudur. strojen ve progesteron hormonlar覺 artt覺覺nda v羹cudun gebelie de uyum salamas覺 s繹z konusu olacak ve bebek de gelimeye balayacakt覺r. Kesin tan覺 i癟in gebelik testi yap覺lmal覺d覺r. Ayn覺 zamanda ultrasonda da gebeliin g繹zlenmesi gerekecektir.

Gebelik s覺ras覺nda rahmin i癟inde trofoblast h羹crelerinin salg覺lad覺覺 HCG hormonu testlerde de ortaya 癟覺kmaktad覺r. S繹z konusu hormon hem kanda hem de idrarda bulunmaktad覺r. Hormonun miktar覺n覺n artt覺覺n覺 g繹sterengebelik testigebe olduunuzun kesin kan覺t覺 olacakt覺r. Bu testin yan覺nda hem kanda hem de idrarda bulunan HCG seviyesinin s繹z konusu hormona yap覺sal olarak benzedii bilinen luteinizan hormon da denilen LH denen yumurtlamadan sorumlu hormona kar覺mas覺 s繹z konusu olabilir. Bunu 繹nlemek i癟in HCG hormonunun beta fraksiyonu olan B-HCG 繹l癟羹m羹 yap覺lmaktad覺r.

襤drarda yap覺lan gebelik testleri plano test olarak adland覺r覺lmaktad覺r. Kanda -HCG idrarla yap覺lan gebelik testlerinde ortaya 癟覺kmaktad覺r. S繹z konusu testler bu maddenin bulunup bulunmamas覺n覺n tespitine dayanmaktad覺r. Pek 癟ok farkl覺 testin hassasiyeti aras覺nda farkl覺l覺k bulunabilir. Bu durum idrardaki seviyeyi tan覺y覺p tan覺mamalar覺 ile ilikilidir.